Ovi bemutatkozása

Németvárosi Óvoda

Intézményünk bemutatása

Németvárosi Óvoda Gyula
Szeretettel Üdvözlünk mindenkit a Németvárosi Óvoda honlapján!

Német nemzetiségi óvodánk 1893-ban alakult, Gyulán a város német nemzetiségek által lakott városrészben. Kezdetekben csak németül folyt az óvodai nevelés, később magyar nyelven, majd 1956 – os évtől újra indult a német nemzetiségi nevelés.
2001-ben megtörtént az óvodánk felújítása, amelynek korszerűsítését igyekszünk folyamatosan pályázatok, támogatások segítségével megvalósítani.

A csoportszobák, a mosdók és az öltözők a csoportlétszámnak és a gyermekek szükségleteinek megfelelőek, világosak, új bútorokkal, eszközökkel felszereltek. Az emeleten jól felszerelt tornaszoba biztosítja a megfelelő mozgás lehetőségét a gyermekek számára. Sokat mozgunk a szabadban, a természetben, tágas udvarunk lehetőséget biztosít a felfedezésekre, kutatásokra, így rácsodálkoztatjuk gyermekeinket a természet szépségeire, a felfedezés örömére. Korszerű, az előírásoknak megfelelő udvari játékok, mászókák, várjáték és homokozó várja a gyermekeket.  Az udvaron található kemencében, jeles napokon kenyeret sütünk, üstben a hagyománynak megfelelően főzünk. A különböző tevékenységekhez jó minőségű, és elegendő mennyiségű játék és szemléltetőeszköz áll rendelkezésre. Az óvodánk környezete tükrözi a német nemzetiség kultúráját, szokásait, hagyományait.
Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 08. 01-től átvette a Németvárosi Óvoda fenntartói jogát.  Önálló óvodaként a német nemzetiségi hagyományokban élve, azokat továbbadva a gyermekeknek, családoknak, a német nyelvet gyakorolva, megismertetve hangsúlyozzuk a legfontosabb értékeinket, melyek segítségével alakítjuk családias óvodai nevelésünket, oktatásunkat. 2017-ben az Oktatási Hivatal Bázisintézményi címet adományozott óvodánk kiemelkedő szakmai munkájáért, amit 2020-ban ismét megkaptuk három évre.

Jelenleg 5 vegyes életkorú csoporttal működik az óvodánk. Modern, esztétikus környezetben neveljük a hozzánk érkező gyermekeket. Felkutattuk, újra élesztettük a régi hagyományokat, amelyek a gyermekekhez közel állnak. Ezeket a hagyományokat, nemcsak az óvodánkban éljük meg, hanem közös ünneplésre hívjuk a Németvároson élő embereket, iskolás gyerekeket.
Német nemzetiségi diplomával rendelkező óvodapedagógusok és szakképzett dajkák foglalkoznak a gyermekekkel. Nemzetiségi óvodaként egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a német nyelv megismertetését, megszerettetését, melyet játékosan, hagyományokon, népszokásokon keresztül a családok bevonásával mélyítünk élmény gazdag, szeretetteljes környezetben. Kiemelt nevelési területnek tekintjük a legfontosabb gyermeki tevékenységet, a játékot és a mindennapos mesélést magyar és német nyelven. Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolai élet és a tanító elfogadására. A gyermekeket megtanítjuk arra, hogy tiszteljék és szeressék múltjukat, kultúrájukat, mely a külsőségekben is megmutatkozik. Az ünnepek alkalmával, német nemzetiségi népviseletbe öltözve részt veszünk a németvárosi rendezvényeken, ahol a gyermekek német nyelvű műsorral mutatkoznak be.

Miért válasszák Óvodánkat?

Német nemzetiségi óvodánkban a gyermekek megismerkedhetnek a német nyelvvel, amelynek célja a német nyelv iránti pozitív érzelmi viszony, valamint a kommunikáció örömének kialakítása, melyet játékos módon közvetítünk a gyermekek számára.
Személyiségközpontú, egyéniséget tisztelő nevelést alkalmazunk. Fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekek, nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes és esztétikus környezetben nevelkedjenek. Nevelőmunkánk  egész folyamatát  átszővi a nyelvi-, érzelmi-, erkölcsi nevelés  a hagyományőrzés és a népi kultúra ápolása mindkét nyelven. Célunk a mai kor társadalma iránt nyitott, érdeklődő személyiség fejlesztése, amelyet az egymásra figyelés, segítőkészség, egymás elfogadása, tisztelete, szeretete, megértése jellemez.

A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül…
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.
/ismeretlen szerző/


Szívélyes Üdvözlettel:
Pálovitsné Czene Ágota
intézményvezető


Gyulai Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány

Számlaszám:

54000131-10002371
Copyright © 2022 Németvárosi Óvoda Gyula

Design & Development By Weboldal Manager

Search

5700 Gyula, Szőlős u. 1

06 30 736 6400
nemetvarosiovi@t-email.hu