Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2020 - 2023

Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2020 - 2023

Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2020 - 2023

Bázisintézményi cím

A bázisintézményi cím elnyerését intézményünk második alkalommal tűzte ki célul, s pályázta meg sikeresen. Nagy megtiszteltetés volt számunkra a cím elnyerése! Úgy gondoljuk, hogy a magas színvonalú nevelői-pedagógiai munkánk, törekvéseink a német nemzetiségi kultúra értékeinek való megőrzése, átörökítése eredményeként kaphattuk meg-e nemes címet.

A német nemzetiségi ünnepekben, szokásokban élve ajánljuk jó gyakorlatainkat minden óvodapedagógus, pedagógus számára, amely tükrözi sajátos arculatunkat, megismerhetik a nemzetiségi tartalmak gyermekközpontú közvetítésének változatos módszerének munkaformáját. Tapasztalatainkra építve minden évszakhoz kidolgozott programot állítottunk össze, amelyet kibővítettünk a játékos nyelvtanulás alkalmazásának lehetőségeivel a nemzetiségi óvodai nevelés során, melyet jó szívvel tudunk ajánlani, bemutatni. Továbbá a jó gyakorlatainkkal segítjük a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósítását a csoportnaplóban való megjelenítését és a gyakorlatban való megvalósulását.

Játékos német nyelvi nevelésünk épít a gyermekek kíváncsiságára, nyelvi szituációk megteremtésével, tudatos tervezés segítségével és a tevékenységek közbeni ismeretszerzéssel. Ezen keresztül a gyermekek megismerik, gyakorolják és megszeretik a nyelvet. Megismerkednek német gyermekdalokkal, körjátékokkal, népi játékokkal, melyeket szívesen játszanak. Szeretetteljes nyelvi környezet létrehozásával a gyermekek gátlás nélkül képesek utánozni a modellt.
Fontosnak tartjuk, hogy az összegyűjtött elméleti ismeretek, gyakorlatok, eszközök útmutatást, segítséget nyújtsanak azoknak, akik tenni szeretnének az óvodás korú gyermekek német nemzetiségi neveléséért. A jó gyakorlat hozzájárul a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósításához, melyben a kompetencia alapú nevelés hatékonyabbá válik. Ráirányítja az óvodapedagógusok, pedagógusok figyelmét a komplex, átgondolt, éves tervezésre. A jó tervezés a gyermekek kompetenciának fejlesztését segíti oly módon, hogy a gyakorlati megvalósítás során változatos, színes tapasztalatszerzési, ismeretszerzési lehetőségeket biztosít. Nyomon követhető az óvodapedagógus tudatos tervező munkája, módszertani felkészültsége.

Bázisintézményi működés keretében felajánlott jó gyakorlataink, innovációs törekvéseink bemutatása

1. Szüret az óvodában:

Célcsoport: Óvodapedagógus, pedagógus kollégák

Célja: Német nemzetiségi „Jó gyakorlat bemutatása”. Az évszakhoz kötődő nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzése, tovább örökítése.

Program leírása: A szüreti hagyományok megismerése, átélése, népi játékok felelevenítése, népi mesterségekkel, eszközökkel való ismerkedés használat közben. A téma a különböző műveltség tartalmakon keresztül való megjelenítése, közvetítése, mely által erősítjük a gyermekek kommunikációs képességét, az együttérzés, az összetartozás érzését, a gyermekek személyiségének fejlesztését, a fenntarthatóság kompetenciájának erősítését, valamint a gyermekek jövőképének formálását. Az érdeklődők megismerkedhetnek az ünnephez kapcsolódó forgatókönyv tartalmával, a megvalósítás folyamatával. A gyermekekkel közösen készített ételek bemutatása.
Alkalmazási terület: óvodai, iskolai projekt terv, a gyermekekkel való tevékenység

Időigény: 3-5 óra

2. „Rozmaringos Zuher” Szent Márton-napi lampionkészítés, sütemények sütése, felvonulás a szülőkkel együtt  

Célcsoport: Óvoda-, általános iskolai tanítók

Célja: Német nemzetiségi „Jó gyakorlat bemutatása”. A gyermekek érzelemvilágának, erkölcsi és szociális képességeinek fejlesztése, bővítése, a keresztényi, nemzeti kultúra megalapozása.

Program leírása: A családokat bevonva készül el a gyermekek lampionja, valamint a „Márton-napi” sütemény. Meghirdetjük a legnehezebb lúd, valamint az óvodai rajzversenyt. Más német nemzetiségi intézményekkel, családokkal összefogva, megvendégelést, felvonulást szervezünk, ahol köszöntik a díjazottokat, a Mártonokat, s az óvodapedagógusok árnyjátékának bemutatásával megismerkedhetnek a Szent Márton történetével. De sajnos most a járványügyi helyzetre való tekintettel a rendezvényünk ebben a nevelési évben csak zártkörűen valósítható meg a külső partnerek bevonása nélkül (németváros lakói, iskolások…).
 
Időigény: 6-8 óra
 
3 .„Németvárosi téltemetés”:

Célcsoport: Óvoda-, általános iskolai alsós pedagógusai

Célja: Német nemzetiségi „Jó gyakorlat bemutatása”. Az évszakváltás, tavaszváró hagyományok megtapasztalása, gyakorlása a gyermekekkel, külsőpartnerek bevonásával közösen.

Program leírása: A Németgyulai hagyományok felelevenítése által az ünnep megismerése a húshagyó kedd, a téli idő, betegségek, rossz dolgok szalmabáb égetése, tavaszvárás. Az Apor térre történő „zajos” felvonulás, a rituális télkergető szertartás cselekvés által történő megismerése, pozitív.  Az iskolásokkal együtt történő zajkeltő eszközök barkácsolása közben erősödnek a gyermekek szociális képeségei, német népi mondókák, dalok, népi kultúra megismerésével erősítjük a gyermekek identitását.
Alkalmazási terület Gyermekekkel, külső partnerekkel való kapcsolat erősítése,

Időigény: 3-4 óra

4. „Játékos nyelvtanulás alkalmazása”

Célcsoport: Nemzetiségi Óvoda-, általános iskolai alsós pedagógusai

Célja: Nyelvi nevelés eredményes alkalmazása gyermekek nevelése- oktatása során. Erősítjük a gyermekek pozitív érzelmi azonosulását a német nyelv iránt, valamint a kommunikációs képességüket segítjük.

Program leírása: A Német munkaközösség tagjai aktív gyűjtőmunkával készítik elő a feldolgozásra kerülő ismeretanyagot. A csoportban dolgozó óvodapedagógusok figyelemmel kísérik a gyermekek nyelvi fejlődésének alakulását és erre építve bővítik a gyermekek nyelvi ismereteit a játékok és tevékenységek által. Konkrét játékokkal mutatunk rá arra, hogy az óvodai élet során hogyan lehet alkalmazni az egyszerű, élményszerű játékos nyelvi nevelést. A foglalkozások komplex jellegűek, variálhatók. Úgy gondoljuk, hogy az összegyűjtött elméleti ismeretek, gyakorlatok, eszközök útmutatást, segítséget nyújtanak annak, aki tenni szeretne az óvodás korú gyermekek német nemzetiségi neveléséért.
Alkalmazási terület: A gyermekek nyelvi kompetenciájának bővítése.

Időigény: 6-8 óra

5. „Rozmaringos Zuher” Németvárosi Pünkösd

Célcsoport: Óvoda-, általános iskolai alsós pedagógusai

Célja: Német nemzetiségi „Jó gyakorlat bemutatása”. Csoportokban és az udvaron történő Pünkösdi hagyományok, kultúra cselekvés által való felelevenítése, megismerése megtapasztalása, identitástudatuk erősítése.

Program leírása: Pünkösdi ünnepkört projekt formában dolgozzuk fel, amely Németgyula hagyománya szerint valósul meg. Hagyományos eszközök, német nemzetiségi táncok, receptek, módszerek alkalmazása során fejlődik a gyermek népi kultúra iránti érzékenysége. Megismerhetik a Pünkösdfa-állítás, pünkösdi felvonulás, német nemzetiségi dalok, körjátékok, Pünkösdi király, királylány választás, népi versenyjátékok és a népi tánc közben a kenyérsütés és hagyományos krumplipaprikás elkészítését. A közösen átélt élmények erősítik a gyermekek önképét és a közösséghez való tartozás élményét.

Alkalmazási terület Gyermekekkel való tevékenység élményszerű közvetítése
Időigény: 4-5 óra

Kapcsolattartó- koordinátor: Pálovitsné Czene Ágota
Tel: 06-30/2283448
nemetvarosiovi@t-email.hu

Gyulai Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány

Számlaszám:

54000131-10002371
Copyright © 2022 Németvárosi Óvoda Gyula

Design & Development By Weboldal Manager

Search

5700 Gyula, Szőlős u. 1

06 30 736 6400
nemetvarosiovi@t-email.hu